Användarmanual för administratör gällande Virtuellt Mötesrum i Kommunvideo (SWE) Last updated: 03.12.2020 13:49:35

ADMINISTRATÖR FÖR VIRTUELLT MÖTESRUM (VMR)

 

Kapitel

Sida

Roll

2

Rumstyper

3

Administratör av VMR

4

 

  

 

 

 

 

 

 

ROLL


Som administratör för ett virtuellt mötesrum (VMR) kan du se statistik på nyttjandet av rummet och ändra pin-koder för det virtuella rummet. Under ett pågående videomöte i det VMR du administrerar så kan du även tysta deltagare, du kan koppla ner deltagare och du kan låsa videomötet så att inga nya deltagare kan ansluta.

För att få administratörsrättigheter till ett VMR behöver du aktivera din epostadress som administratör.

 

 

 

INFO

 

Administratörer och ordförande har mer rättigheter än användare och uppgifter till dessa roller bör inte delas utanför den egna organisationen.

 

Aktivera din epostadress
Surfa till http://admin.kommunvideo.se och klicka på ”Log in”

 

 

Därefter registrerar du din epost i tjänsten, och när Atea godkänt din admin-förfrågan är du administratör för ditt VMR.

 

 

 

 

 

RUMSTYPER


Det finns två olika typer av VMR:
* Personal
* Shared

 

Personal VMR
Ett personal VMR är det vanligaste VMR i tjänsten Kommunvideo. Det kan ha fem (5) samtidiga deltagare och hanteras av en administratör.

Shared VMR
Ett shared VMR är ett större VMR i tjänsten Kommunvideo. Det kan ha trettio (30) samtidiga deltagare och hanteras av flera olika administratör.

 

 

 

INFO

 

En deltagare är samma sak som en anslutning, oavsett om det är ett videorum med flera personer runt bordet, eller en person på telefon som ansluter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATÖR AV VMR


Här kan du logga in och administrera ditt möte. Här finner du funktioner som du kan nyttja när som helst, så som att se statistik och användandet av ditt VMR, samt funktioner som du kan nyttja under ett pågående möte, så som att låsa videokonferensen och tysta deltagare.

När du är inloggad så klickar du på ”My Services” högst upp till vänster. Där hanterar du dina tjänster.

  

Meeting Status
Här kan du se hur ditt VMR används just nu, och även låsa rummet, stänga av ljudet för deltagare etc. Denna typ av funktioner kan du även hantera inuti ditt VMR (se längre ner i manualen) 

Meeting Usage
Här kan du se statistik på hur ditt VMR används.

 

 

Meeting Control Panel
Här kan du kontrollera ditt VMR och det pågående mötet.

 

 

Högst upp till vänster ser du vilket VMR du kontrollerar.

 

 

 

Här ser du vilka deltagare som är ansluta till ditt VMR, och det är via att klicka på de deltagarna som du kan hantera dessa. (Mer om det längre ner i denna manual.)

 

 

Högst upp har du en meny som ser ut som tre små streck.

 

 

Det är här du administrerar ditt möte, och genom att välja ”Lock conference” så kan du låsa mötet så att inga nya deltagare än de som redan är i mötet kan ansluta.

 

 

 

Skulle en deltagare ansluta till ett låst möte, så kommer det att höras en ”knackning” och du som administratör ser vem som försöker ansluta och genom att välja grön eller röd lur, kan du neka eller släppa in deltagaren i ditt låsta möte.

 

 

Du har även möjlighet att stänga av mikrofonen för enskilda deltagare. Detta är användbart om en deltagare som inte talar för tillfället, har bakgrundsljud som stör konferensen, tex om deltagaren är med i mötet ifrån bilen och inte har stängt av sin egen mikrofon (mutat) eller om det bara ska vara några deltagare som ska få tala, och resterande deltagare ska lyssna.

 

 

Du har även möjlighet att stänga av mikrofonen för samtliga deltagare som har loggat in som gäst i videomötet. Det gör att endast de deltagare som angivit host-pin, dvs ordförande pin, kommer att höras. 

Det går bra att stänga av ljudet för samtliga, och sedan välja att slå på det för ett par av deltagarna.

Detta är användarbart vid tex informationsmöten, när en deltagare ska tala och resterande deltagare ska lyssna.

 

 

När mötet är avslutat, så är tanken att varje enskild deltagare ska avsluta sitt eget videosamtal (”lägga på luren” från sin enhet). För att säkerställa att alla har avslutat samtalet i ditt möte, kan du som administratör koppla från samtliga anslutna deltagare. 

 

 

INFO

 

Recording och Streaming är en tilläggstjänst, som gör att du kan spela in eller live-streama ett videomöte.

 

Har du frågor om hur du använder tjänsten ”Kommunvideo”, se gärna den separata användarmanualen.

 

För information om tjänsten, se www.kommunvideo.se

Back to Info Center